BookDifferent voor organisaties

BookDifferent moedigt bedrijven aan om groene accommodatie te boeken om zo hun impact op het milieu te verminderen. Wij zijn de eerste hotelreserveringssite die aangeeft hoe duurzaam de hotels zijn. Door deze informatie tijdens het boekingsproces weer te geven, bieden wij u een gemakkelijke manier om duurzamer te reizen. Hoe vaker bedrijven kiezen voor een groen hotel, hoe meer incentive er is voor andere hotels om groen te gaan en bedrijven als klant aan te trekken.

Veel bedrijven heb op een of ander manier te maken met medewerkers die reizen voor de uitoefening van hun baan. Vergaderingen in een andere stad die meerdere dagen duren, bedrijfsconventies die in het buitenland worden gehouden of het verkennen van potentiële nieuwe markten. Hierbij zijn meestal overnachtingen in accommodaties nodig. Door duurzame accommodaties te boeken kun je positief bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een schonere wereld. .

BookDifferent Corporate Travel Tool

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de missie en visie van organisaties. Steeds meer bedrijven hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd om duurzaamheid te integreren in alle activiteiten die ontplooid worden. Met een 360° de approach wordt dit geïntegreerd in de dienstverlening naar klanten toe, maar zeker ook als onderdeel van de interne (duurzame) bedrijfsvoering. Ook door het bijdragen aan bewustwording en het faciliteren van duurzaam handelen van medewerkers vindt duurzaamheid zijn weg binnen organisatie.

Naast housing en mobiliteit is travel ook een segment waarin een duurzaamheidsslag gemaakt kan worden. Door het slim inzetten van onze data die beschikbaar is binnen de BookDifferent database kunnen wij dit faciliteren. De accommodaties uit deze database verschaffen informatie over indicatoren die inzicht geven over het niveau van duurzaamheid.
Op dit moment kunnen wij informatie voorzien over de volgende indicatoren:
- Accommodaties die eco gecertificeerd zijn (third party assessed only)
- De CO2 uitstoot per hotel guest night

Door het creëren van inzicht in deze groene indicatoren van de accommodaties die geboekt worden door de medewerkers binnen organisaties is sturing mogelijk. Hierdoor kunnen de duurzame prestaties op gebied travel verbeterd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Daarnaast geeft dit een kans om de medewerkers van de organisatie bewust te maken van de effecten van reizen en de alternatieven die er mogelijk zijn hierin.

Boeken via de BookDifferent website
Door het inrichten van een ‘ dedicated ‘area op de bookdifferent website bieden wij voor bedrijven de mogelijkheid duurzame hotels te boeken. Hierin zijn functies zoals login per werknemer, vastleggen favoriete bestemmingen en hotels en een maandelijks overzicht van de geboekte accommodaties vast gelegd. Ook kan een zogenaamde widget wordt geïnstalleerd op het interne netwerk van elke organisatie.

API database BookDifferent.com
Wij kunnen deze data voorzien aan organisaties en instanties via een API. Er zijn verschillende mogelijkheden om te voorzien in deze informatie. Dit varieert van data van de hele database, alleen accommodaties uit bepaalde geografische gebied, bepaalde hotel ketens maar ook alleen de groene accommodaties. De frequentie en het format is op klantniveau af te stemmen.
Het spreekt voor zich dat we dit in verdere gesprekken moeten finetunen.

Draag bij aan de de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals)

2017 is uitgeroepen tot het internationale jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling door de Verenigde Naties (VN). Met deze doelstellingen wil de VN de wereld een beter wereld maken. Deze werelddoelstellingen, die bekend staan als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten ervoor zorgen dat tegen 2030 armoede, ongelijkheid, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering beeindigd zijn. We werken samen met The Travel Foundation, The Global Forest Fund en het WWF om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UNTWO te ondersteunen. Voor elke groene hotelboeking die jouw bedrijf bij BookDifferent doet, doneren we 10% van onze omzet met bovenstaande partners. Door bestemmingen en hun te helpen om de kracht van het toerisme in te zetten en zo bij te dragen aan deze doelen.

Voor informatie neem contact op met lonneke de kort, lonneke@bookdifferent.com

×