Bookdifferent stay green check

EU Eco-management and Audit Scheme (EMAS)

Het EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) is een instrument voor vrijwillig milieubeheer. Het doel is om de milieuprestaties van organisaties te verbeteren door ze te verplichten zowel hun milieueffecten te evalueren en te verminderen, als hun milieuprestaties continu te verbeteren. Deze regeling omvat alle economische aspecten, inclusief de sectoren Toerisme en Service en is wereldwijd van toepassing.

EMAS ondersteunt organisaties bij het vinden van de juiste instrumenten om hun milieuprestaties te verbeteren. Deelnemende organisaties verbinden zich vrijwillig om zowel hun milieueffecten te evalueren als te verminderen. Verificatie door derden garandeert het externe en onafhankelijke karakter van het EMAS-registratieproces. Het verstrekken van openbaar beschikbare informatie over de milieuprestaties van een organisatie is een belangrijk aspect van EMAS. Organisaties bereiken meer transparantie, zowel extern via de milieuverklaring als intern door de actieve betrokkenheid van werknemers.

eco certificatie

De certificering van EMAS heeft enkele voordelen voor de gecertificeerde onderneming. Gecertificeerd worden verhoogd de geloofwaardigheid, transparantie en reputatie van de bedrijven.

Als het enige instrument voor milieubeheer dat de publicatie vereist van een jaarlijkse, onafhankelijk gevalideerde milieuverklaring met gedetailleerde kernindicatoren biedt EMAS geregistreerde organisaties een hoge mate van transparantie. De EMAS-verordening vereist wettelijke naleving van alle relevante milieuwetgeving. Deze naleving wordt bepaald door externe auditors en wordt gewaarborgd door toezicht door de overheid.

 

best practice

Westin Palace Hotel is een accommodatie die gecertificeerd is door EMAS. Het hotel heeft de verlichting de afgelopen jaren vervangen door LED-verlichting en elke keer dat er iets moet worden vervangen, kiezen ze een model met een lagere milieu-impact. Het hotel heeft een energieterugwinningssysteem geïnstalleerd dat gebruik maakt van de condensatie van zijn koeltorens om het water dat naar zijn ketels wordt gestuurd te verwarmen. Bovendien biedt Westin Palace Madrid organisatoren van evenementen en vergaderingen de mogelijkheid om bij te dragen aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk door een bedrag te betalen dat is berekend op basis van de impact van de CO2-uitstoot die is geproduceerd in verband met het houden van evenementen. Wil je meer weten over EMAS, bezoek dan hun website.

Je kunt eco-gecertificeerde hotels herkennen aan het logo van EMAS.

 

 

EMAS voldoet aan de volgende harten van de staygreencheck:

management

effectief duurzaam beheer en naleving van de wet

natuur & milieu

respect voor lokale tradities

developed by designed by powered by