Lendahand: het crowdfunding platform voor de Missing Middle

In westerse landen zorgt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) voor 60% van de banen. In opkomende economieën zoals de Filipijnen, Colombia en Ghana ligt dit percentage veelal onder de 30% (bron: Wereldbank).

De beste stimulans voor de economie is juist een sterke middenstand. Ook in opkomende economieën zouden middelgrote en kleine bedrijven heel goed kunnen bijdragen aan economische groei. Als de werkgelegenheid groeit, zorgt dit voor een daling van de armoede. En dat leidt weer tot bijvoorbeeld betere gezondheidszorg en onderwijs.

Het probleem is alleen dat het MKB in opkomende economieën vaak geen toegang heeft tot (betaalbare) financiering. Daarom wordt dit segment ook wel ‘missing middle’ genoemd. Zowel bij reguliere banken als microkredietinstellingen kunnen ze niet terecht. Banken zijn vooral ingesteld op grote bedrijven. Zij stellen eisen waar kleine ondernemingen niet aan kunnen voldoen. Voor microkredietinstellingen zijn deze bedrijfjes juist weer te complex. Zoals bij iedere onderneming is de toegang tot kapitaal, bijvoorbeeld voor de aankoop van grondstoffen en machines of de uitbreiding van de werkplaats, een noodzakelijke voorwaarde voor verdere groei en ontwikkeling.

Maar een lening hiervoor afsluiten, blijkt vaak onmogelijk.

Om hen toch het nodige zetje te geven, is het crowfunding platform Lendahand opgericht. Hier kun je samen met anderen mesokredieten verstrekken. Op die manier krijgen de MKB-ers kapitaal in handen waarmee ze kunnen groeien. En doordat dit tot extra banen en inkomsten leidt, zullen uiteindelijk ook de allerarmsten profiteren.

Jij kunt dus een wereld van verschil maken als je meedoet met Lendahand. Verstrek zelf een mesokrediet en help een ondernemer om tóch verder te groeien. Met jouw lening kunnen mensen zelf hun levensomstandigheden verbeteren. En die van hun omgeving.

detail_Candida_Freo

Met jouw hulp kan slagersvrouw Candida een nieuwe food processor kopen voor haar zaak. Haar 5 medewerkers zijn zeker van hun baan en en leidt ze ondertussen ook haar kinderen op om haar bedrijf voort te zetten.

Lendahand is een crowdfunding platform waarbij je geld uitleent aan mkb's in opkomende landen tegen 3-4% rente. Wil je meer weten, kijk dan dit filmpje over Lendahand. Naast het verschaffen van leningen, ondersteunt de Lendahand Foundation lokale MKB ondernemers ook met trainingen op het gebied van o.a. financieel management, productontwikkeling, marketing en maatschappelijk ondernemen. De combinatie van de juiste kennis en vaardigheden en toegang tot betaalbare leningen is de meest effectieve manier van armoedebestrijding.

En omdat wij van BookDifferent dit een ontzettend goed initiatief vinden, helpen wij ze dan weer graag een handje om hier de beste en de grootste in te worden. Denk de volgende keer dus aan Lendahand als je een hotel boekt via BookDifferent.

Terug

Wie tijdens de vakantie planeet Aarde wil sparen blijft best thuis met de verwarming uit. Of gooit de tent achter op de fiets en peddelt langs natuurcampings. Best leuk, maar zelfs de meest verstokte wereldverbeteraar zal daar niet elk jaar zin in hebben. Planeet Aarde moet immers ook worden verkend. Afgelopen jaren hebben zich heel wat organisaties gestort op de vraag hoe dit kan met een zo beperkt mogelijke belasting van het milieu. Probleem was tot nu toe vooral om op een overzichtelijke manier verantwoorde vakanties te zoeken. BookDifferent is in dit gat gesprongen. lees meer

comments powered by Disqus
×